Funktionsdokumentation [INTERNAL USE ONLY]

Här beskriver Test & QA avdelningen sin syn på vad som gäller för komplicerade features i produkten. Kontakta någon på Test & QA avdelningen eller skicka in en "Wiki artikle req" via Barium Live! om ni önskar få någon funktion dokumenterad.